Vanliga frågor

Det är mycket som händer före och under stämman och vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna i ett dokument.

Vi kommer att uppdatera dokumentet löpande varefter frågor kommer in.
För snabbt svar på individuella frågor rekommenderar vi att ni skriver till oss via Facebook eller mailar info@at-stamman.nu om ni saknar Facebook.

Till frågor och svar

Arrangörer

Huvudansvaret för AT-läkarnas egen riksstämma har ”Stiftelsen för Utbildning och Utveckling i Svensk sjukvård”. Denna stiftelse bildades 1998 av husläkarna på Kvartersakuten Matteus i Stockholm.

Kvartersakuten Matteus är en husläkargrupp som arbetar som entreprenör till Stockholms läns landsting avseende husläkarverksamhet, hemsjukvård, barnhälsovård, fotvård sjukgymnastik och rehabilitering. Stämman drivs som s.k. ”non-profit”-verksamhet, vilket betyder att om det skulle uppstå något överskott investeras det i nästa års AT-läkarstämma. En stiftelse delar inte ut någon vinst till ägarna. Den första AT-läkarstämman anordnades 1999. Redan första året blev den mycket uppskattad och året efter kunde antalet platser utökas. Intresset bland landets AT-läkare har växt för varje år i takt med stämmans rykte. Organisationskommittén har gjort vad den kunnat för att alla som vill skall kunna beredas plats. T.o.m. 2000 kunde alla som ville till slut få en plats. 2001 kunde alla inte få komma, trots ett ökat antal platser (450 st). 2003 ökades antalet platser ytterligare till 500 och 2004 till 550 deltagare. Vi hoppas att mötet trots detta skall kunna behålla den vi-känsla och inspirerande, familjära atmosfär vi känt hittills.

Stiftelsen

Göran Sjönell

Göran Sjönell

Lina Sjödin

Lina Sjödin

Anna Öhman

Anna Öhman

Philip Smith

Philip Smith

Kerstin Hertzman

Kerstin Hertzman

Programkommittén

Huvudansvarar för programmets innehåll och kontakt med föreläsarna innan stämman. Ordförande i programkommittén är Cecilia Dagerskog. Kontakta henne för frågor rörande programmet via e-mail: c.dagerskog@gmail.com

Cecilia Dagerskog

Cecilia Dagerskog

Elin Blomqvist

Elin Blomqvist

Elin Edlund

Elin Edlund

Knut Kollberg

Knut Kollberg

Charlotte Miedel

Charlotte Miedel

Filippa Boijsen

Filippa Boijsen

Elinor Finder

Elinor Finder

Emma Nylén

Emma Nylén

Anna Sundin

Anna Sundin

Vanessa Carlstedt Duke

Vanessa Carlstedt Duke

Jens Jacob Fredriksson

Jens Jacob Fredriksson

Amanda Rödöö

Amanda Rödöö

Klara Torlén

Klara Torlén

Mediosociala kommittén

Huvudansvarar för alla sociala tillställningar, konferenspåsen samt grafisk formgivning, annonsering och hemsida. Ordförande för sociala kommittén är Julia Burlin. Kontakta henne för frågor rörande det sociala programemt via e-mail: julia.burlin@gmail.com

Alisa Unzueta

Alisa Unzueta

Kristina Dalin

Kristina Dalin

Ottilia Brånstrand

Ottilia Brånstrand

Lis Abazi

Lis Abazi

Malin Albert

Malin Albert

Athena Adeli

Athena Adeli

Julia Burlin

Julia Burlin

Prissättning

Priset för att delta i stämman är 6700 kr ex moms. I det priset ingår föreläsningar, verkstäder och seminarier på dagarna med fikapauser samt en del kvällsaktiviteter.
Avslutningsfesten på lördagen kostar 400 kr.

Principen för prissättning av deltagandet vid AT-stämman har varierat. De första åren hade vi hjälp med finansieringen av olika samarbetspartners – landsting, läkemedelsföretag och tidingar. Detta gjorde att den avgift vi tog ut av varje deltagare var närmast symbolisk. Vissa landsting valde dock att inte vara med och stödja AT-läkarstämman på detta sätt. Många hörde av sig med synpunkter på fördelningen av platser och rättviseaspekter på prissättningen. Sedan 2004 har vi en annan modell där varje plats bär sin egen kostnad. Inga ytterligare kostnader tas ut av landstingen.

PartnersVill du bli en av våra samarbetspartners?

Kontakta oss