Vi vill informera om att nästa års stämma blir den 12 – 14 april 2018!